• خدمات بیمه ای

 • چقدر طول می کشد بیمه نامه خود را دریافت کنم؟

  درخواست‌هایی که در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت 21 ثبت می‌شوند طی همان روز صادر خواهند شد. تمام درخواست‌هایی که در روز پنجشنبه و جمعه تا ساعت 19 ثبت شوند طی همان روز صادر خواهند شد. درخواست‌های بیمه‌ایی که جهت صدور نیاز به بازدید دارند شامل بندهای فوق نبوده و صدور بیمه‌نامه بعد از هماهنگی و بازدید مورد بیمه انجام خواهد شد. درخواست‌هایی که خارج از زمانهای فوق ثبت شوند در ابتدای اولین روز غیر تعطیل رسمی در دست اقدام قرار خواهند گرفت. با توجه به نیاز کاربر طی فرآیند خرید زمانهایی جهت دریافت بیمه‌نامه پیشنهاد میشود که بیمیتو متعهد است بیمه‌نامه را طی زمان درخواستی مشتری ارسال نماید.

 • شرایط خرید ملک چگونه است؟

  برای خرید ملک به نکات زیر توجه فرمایید

 • شرایط خرید ملک چگونه است؟

  برای خرید ملک به نکات زیر توجه فرمایید

 • شرایط خرید ملک چگونه است؟

  برای خرید ملک به نکات زیر توجه فرمایید

 • ض

  لیلیلی

Close